ฝากเงิน-ถอนเงินกับ FIFA55

วิธีการแจ้งฝาก กับ FIFA55U

ขั้นตอนที่ 1

      1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

01

 

 

 

 1. กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก /ถอนเงิน

02

 

 

 

 1. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

  1 วิธีการโอนเงิน  เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

  3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

  3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร

  3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร
  3.1.4 ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM

  3.1.5 เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร

           3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน
           3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก     

           3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า

          3.5 เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า

          3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51

          3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

          3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

          3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก

03

 

 

 

 

วิธีการแจ้งถอน กับ FIFA55U

ขั้นตอนที่ 1
      1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

01

 

 

 

 

 1. กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก /ถอนเงิน

02

 

 

 

 1. เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

  3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร  เลือกธนาคารของลูกค้า

             3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอน ใส่จำนวนที่ต้องการถอน
             3.3 ชื่อบัญชีอ ใส่ชื่อบัญชีของลูกค้า

            3.4  เลขที่บัญชี ใส่เลขที่บัญชีของลูกค้า

  3.5 ทำการถอน กดเพื่อยืนยันการทำรายการถอน

03